Sveriges kommuner och landsting har föreslagit att företag som betalar för sju timmar eller mer per år normalt ska få tillsynsbesök minst en gång per år. De företag som betalar för fyra till sex timmar per år ska få ett tillsynsbesök vart annat år och företag som betalar för mindre än fyra timmar per år ska besökas vart tredje år. Det gäller främst företag som har många svåra tillverkningsprocesser med utsläpp till luft och vatten m.m. Avgiften kan också förutom tillsyn på plats, även gälla kontroller av års och miljörapporter, analysprotokoll vilket inte sker på plats hos dig som verksamhetsutövare.