Vad ställs det för krav på den som är serveringsansvarig?

Att man fyllt 20 år och att tillståndshavaren har anmält personen som serveringsansvarig personal till förbundet. Att vara serveringsansvarig innebär att man i tillståndshavarens ställe har ansvaret att utöva tillsyn över serveringen. Serveringsansvarig person måste finnas på plats under hela serveringstiden. Vid förändringar ska tillståndshavaren till tillståndsmyndigheten i förväg anmäla vem/vilka som är serveringsansvariga på serveringsstället.