Att man fyllt 20 år och att tillståndshavaren har anmält personen som serveringsansvarig personal till förbundet. Att vara serveringsansvarig innebär att man i tillståndshavarens ställe har ansvaret att utöva tillsyn över serveringen. Serveringsansvarig person måste finnas på plats under hela serveringstiden. Vid förändringar ska tillståndshavaren till tillståndsmyndigheten i förväg anmäla vem/vilka som är serveringsansvariga på serveringsstället.