Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om (kr/timme) är vanligtvis uppbyggd av nedanstående kostnader för förbundets myndighetsarbete. Nivån på kostnaderna varierar mellan olika kommuner, vilket medför att timkostnaden kan variera mellan kommuner.

> Personalkostnader
> Kompetensutveckling
> Nämndens myndighetsutövning
> Material och utrustning
> Kostnader för miljöövervakning
> Försäkringar
> Fordon
> Lokalkostnader
> Investeringskostnader
> Administrationskostnader
> Andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader.