Vad har ni för avgifter för serveringstillstånd?

Avgifterna varierar beroende på vilken typ av serveringstillstånd. Se avgifterna för serveringstillstånd här.