Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds myndighetsutövning ska ske under insyn och kontroll. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Exempel på handlingar som är allmänna är:

En anteckning/ en avskrift/ en notering från Telefonsamtal
E-post och brev
Bilder
Du kan begära att se handlingarna gratis, men om du vill ha fler än 9 kopior / utskrifter tar vi en avgift. Se taxa allmänna handlingar.