Strålskyddsmyndighetens referensnivå för radongashalt i bostäder och arbetsplatser är 200 Bq/kubikmeter luft. Riktvärde för radon i dricksvatten är 1000 Bq/kubikmeter vatten. Enligt Boverkets byggregler får man inte bygga så att radonvärdena blir för höga i nybyggda hus. Läs mer på Boverket.