Sedan 1 januari 2014 så hanteras dricksvatten från enskilda brunnar av Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns bl.a. riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Livsmedelsverket har en handbok, “Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar” som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn.