Eftersom avgiften ska täcka den tid vi har lagt ner i ärendet tar vi betalt oavsett om vi ger tillstånd/godkännande för det du söker för eller om vi ger avslag. Om ärendet avvisas för att vi t ex inte har fått in tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut tar vi betalt för den tid vi har lagt ned i ärendet.