När du registrerat dig kommer du få ett beslut om avgift för handläggning av registrering och riskklassning samt första besöket (inklusive för- och efterarbete). Den totala handläggningstiden är fem timmar. Anmälan av livsmedelsverksamhet har en fast kostnad för handläggning av ärendet, se taxa för livsmedel.