Årsrapporten skickar du in till förbundet (tillsynsmyndighet) mellan 1 januari och 31 mars året efter att kontrollerna utförts på anläggningen. Rapporteringskravet gäller anläggningar där det finns 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer. Samtliga aggregat med 5 ton CO2e eller mer ska räknas med i den totala mängden köldmedia i anläggningen. Glömmer du bort att skicka in årsrapporten eller skickar in den för sent ska ansvarig operatör betala miljösanktionsavgift.