Tidsbegränsade avloppstillstånd (nyttjandetiden) ges i de områden där kommunen har för avsikt att bygga ut kommunalt VA.