Du får öppna din livsmedelsverksamhet två veckor efter att du har lämnat in en komplett anmälan. Om du lämnat in ofullständiga uppgifter kontaktas du av förbundet och får information om vad som ska kompletteras eller ändras. Läs också vår servicegaranti.