I första hand ska du kontakta din granne och tala om att du störs av rök från deras vedeldning. Gör gärna anteckningar om vilka tidpunkter du har störts och under hur lång tid störningen pågick.

Om problemet kvarstår kontakta oss på 08-606 73 00.