I första hand ska du prata med din granne och berätta att du störs av deras skällande hund. Berätta när hunden skäller och hur långa tider som det pågår.

För gärna anteckningar i åtminstone en månad:

Vid vilka tidpunkter inträffar störningen
Hur lång tid pågår varje störning
Anteckningarna är ett bra stöd om störningarna inte minskar och du behöver kontakta oss för att anmäla störningen. Du når oss på tel 606 73 00.