Ja. Ange i ansökan varför du inte kan få in ett grannyttrande. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar då ut en blankett till grannen för yttrande.