Min granne vägrar skriva på grannyttrandet. Kan jag skicka in ansökan ändå?

Ja. Ange i ansökan varför du inte kan få in ett grannyttrande. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar då ut en blankett till grannen för yttrande.