Ja, ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet utan även till den tillståndsgivna lokalen. Du måste alltså ha ett tillfälligt tillstånd om du vill servera alkoholdrycker i annan lokal.