Måste jag som tillståndshavare söka tillfälligt tillstånd om jag vid enstaka tillfälle vill servera alkoholdrycker i en annan lokal än min egen?

Ja, ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet utan även till den tillståndsgivna lokalen. Du måste alltså ha ett tillfälligt tillstånd om du vill servera alkoholdrycker i annan lokal.