Lösspringande hundar är en polisfråga. Ring 114 14. I lokala ordningsföreskrifter finns uppgifter om var hundar måste vara kopplade. Dessa finns att hitta på respektive kommuns hemsida.