Kan jag göra kontrollen själv?

Nej, kontrollen måste utföras av certifierad personal.