Jag har tillfälligt upphört med serveringsverksamheten. Måste jag anmäla detta till förbundet?

Svar: Ja, det räknas som förändring av verksamheten.