Du får vända dig till branschen eller till en energirådgivare. Förbundet beslutar endast om att installation får ske eller ej. Svenska kyl och värmepumpsföreningen är branschens oberoende organisation.