Hur vet jag vilken pumpstorlek och borrdjup som passar mig?

Du får vända dig till branschen eller till en energirådgivare. Förbundet beslutar endast om att installation får ske eller ej. Svenska kyl och värmepumpsföreningen är branschens oberoende organisation.