Långtidsmätningar ska utföras under eldningssäsongen i Stockholm (1 okt-3o april) för att vara tillförlitliga. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mättiden vara minst två månader. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare mätning.

Planerar du att köpa ett hus eller snart tänker sälja och har ont om tid kan du göra en korttidsmätning. De är inte lika tillförlitliga som långtidsmätningar på grund av den korta mätperioden. Om du vill ha en ännu snabbare mätning kan du kontakta en radonkonsult som kan mäta radonhalten direkt med ett speciellt instrument.

Metodbeskrivning för mätning av radon hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.