Ett tillstånd gäller i fem år, men förfaller om anläggningen inte har påbörjats inom två år, om inget annat anges i tillståndets villkor.