Om ansökan är komplett med alla handlingar och inga fler undersökningar behöver göras, får du räkna med tio veckor innan du får ditt beslut.