Räkna med ungefär en månad från det att anmälan/ansökan är inskickad. Detta gäller om ansökan/anmälan är komplett ifylld, krävs kompletteringar kan handläggningen ta längre tid.