Det är den som skickar in rapporten som ansvarar för att den kommer fram. Vid osäkerhet skicka kontrollrapporten med mottagningsbevis alternativt besök oss och lämna rapporten på kontoret.