Hur kan jag veta att min kontrollrapport kommer fram?

Det är den som skickar in rapporten som ansvarar för att den kommer fram. Vid osäkerhet skicka kontrollrapporten med mottagningsbevis alternativt besök oss och lämna rapporten på kontoret.