Du som bor i småhus vänder dig direkt till något av de ackrediterade laboratorier som gör radonmätning. Företagen hittar du på SWEDAC’s hemsida (statlig myndighet för ackreditering och kontroll). Bor du i lägenhet ska du istället kontakta din fastighetsägare.

Vi på förbundet utför inga radonmätningar. I enstaka fall har vi tillgång till äldre mätningar från en period när radonmätningar kunde beställas via kommunen. För information om markradon kan du vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen i din kommun.