Det är operatören (ägeren eller användaren) som är ansvarig för att meddela tillsynsmyndigheten om nyinstallationer, att se till att läckagekontroller av aggregat sker av personal som är certifierade, och att skicka in årsrapporten i tid. Vid eventuella brister i årsrapporten kontaktas operatören av oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.