I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda problem med enskilda brunnar.