Finns det bidrag att söka till förbättringsåtgärder?

I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda problem med enskilda brunnar.