Får jag ta med egna alkoholdrycker till en hyrd restaurang eller café som saknar serveringstillstånd och ha en privat fest där?

Nej, privata fester med medhavda alkoholdrycker får inte hållas i lokaler som används.