Nej. Enligt miljöbalken får du inte inrätta ditt avlopp utan skriftligt tillstånd, det är förbjudet och kan medföra sanktioner, dvs. böter, eller annat straff.

När rapporten kommit in, skickar vi en bekräftelse till dig att du får börja använda anordningen, samt meddelar SRV återvinning AB eller Tekniska kontoret för Tyresö kommun att anläggningen är klar. Först då kan slamtömningen ske.