Får en gäst ta med sig alkoholdrycker från restaurangen (eller annat område med serveringstillstånd, t.ex. festivalområde)?

Nej, det är aldrig tillåtet för en gäst (eller krögare och personal) att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen. Inte ens krögaren själv får köpa eller ta med alkoholdrycker från sin egen restaurang för att konsumera någon annanstans.