Djur som inte sköts, inte mår bra eller plågas – vem anmäler jag till?

Anmälan om djurskyddsfrågor görs på e-post: stockholm@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsens växel 010-223 10 00.