Anmälan om djurskyddsfrågor görs på e-post: stockholm@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsens växel 010-223 10 00.