Ja, under förutsättning att priset på mat och alkoholfria drycker också omfattas. Notera att vid ett samlingserbjudande av Happy Hour rabatt för maträtt och till exempel starköl måste man då också tillhandahålla ett samlingserbjudande för maträtt och lättdryck där den rabatten blir lika stor proportionellt sätt, det vill säga billigare än om man väljer maträtt och en starköl.