Livsmedel

Taxor – Livsmedel

Vi får in många frågor om vad det kostar att starta ett livsmedelsföretag. Fakturering av registrering och riskklassning sker i två steg.
Registreringen kostar 1 150 kronor. Därefter gör livsmedelshandläggaren en riskklassning som avgör storleken på den årliga avgiften och hur ofta vi kommer på tillsynsbesök. Detta gäller alla som vill sälja någon typ av livsmedel mer än någon enstaka gång.

När får jag öppna?

Du får öppna två veckor efter att du har lämnat in en komplett anmälan. Om du lämnat in ofullständiga uppgifter kontaktas du av förbundet och får information om vad som ska kompletteras eller ändras. Läs också vår servicegaranti.