Direktionen- så styrs förbundet

Förbundet styrs av en direktion, som ansvarar för myndighetsutövningen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar.

Direktionen består av valda politiker från våra tre medlemskommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Nedan, under respektive kommun hittar ni vem som är ordförande och vilka ledamöter, revisorer samt ersättare som sitter i direktionen.

Haninge kommun

Ledamöter

Barbro Nordgren (S), Ordförande
Ulla-Britt Öhman (C)
Mats Mattsson (M)
Mary Vel (KD)

Ersättare

Fernando Pereira (S)
Marja Väisänen (S)
Patrik Lind (L)
Kjell Larsson (M)

Revisor

Krister Selling

Tyresö kommun

Ledamöter

Susann Ronström (S) vice ordförande
Tony Thoren (L)
Erkki Vesa (M)

Ersättare

Kristjan Vaigur (S)
Lilian Nylinder (MP)
Dan Grönstedt (C)

Revisor

Sven Bergström

Nynäshamn kommun

Ledamöter

Håkan Svanberg (M)
Jimmy Norell (M)
Janice Boije Junerud (S)

Ersättare

Fredrik Brodin (M)
Bo Persson (L)
Helen Sellström-Edberg (S)

Revisor

Kenneth Åhs