Direktionen- så styrs förbundet

Förbundet styrs av en direktion, som ansvarar för myndighetsutövningen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar.

Direktionen består av valda politiker från våra tre medlemskommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Nedan, under respektive kommun hittar ni vem som är ordförande och vilka ledamöter, revisorer samt ersättare som sitter i direktionen.

Haninge kommun

Ledamöter

Fernando Pereira (S)
Kjell Larsson (M)
Vakant (L)

Ersättare

Birgitta Malm Pettersson (S)
Joakim Krylborn (KD)
Mehmet Coksürer (S)
Peter Lindefjärd (SD)

Revisor

Bordlagts

Tyresö kommun

Ledamöter

Susann Ronström (S) Ordförande
Erkki Vesa (M)
Heinz Sjögren (L)

Ersättare

Ingela Carlsson (M)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Revisor

Sven Bergström (S)

Nynäshamn kommun

Ledamöter

Håkan Svanberg (M), vice ordförande
Bernt Månsson (V)
Janice Boije Junerud (S)

Ersättare

Bengt Holwaster (MP)
Carina Kiejstut (KD)
Sozan Mikha (S)

Revisor

Bernt Högberg (M)