Hem > Om oss > Kallelser och protokoll

Kallelser, protokoll och överklagan

Här hittar du information om kommande direktionsmöten, utskottsmöten för alkohol- och tobaksfrågor och det senaste direktionsprotokollet. Beslutat protokoll kan överklagas inom tre veckor från publiceringsdatumet.

Föredragningslista sätts upp i anslutning till nästkommande direktionsmöte. Protokoll från direktionsmöten hittar du i menyn. Anslagsbevis och nya protokoll sätts upp efter att protokollet är beslutat.

Kallelser

Kallelse dagordning Utskott för alkohol- och tobaksfrågor 240515

Anslagsbevis och protokoll

Protokoll, se menyn.

Överklagan

Möjlighet att överklaga inom tre veckor

Anslagsbeviset har direkt rättslig betydelse för att kunna överklaga direktionens beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp styr tiden för överklagande. Du kan lämna in anmälan om överklagan inom tre veckor från det att beslutet anslagits (när taget beslut publicerats på förbundets digitala anslagstavla).

Om du vill överklaga ett beslut ska du skicka in överklagandet till oss. Överklaganden riktade till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund delas in i kommunalbesvär och förvaltningsbesvär och kan överklagas inom tre veckor från att beslutet tagits.

Vad är kommunalbesvär?

Kommunalbesvär gäller beslut som berör samtliga kommuninvånare. Som kommuninvånare i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kan du överklaga om du till exempel tycker att ett beslut har fattats på fel sätt av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund eller om du anser att förbundet överskridit sina befogenheter.

Överklagan ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslut tagits av Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds direktion och anslagits och publicerats på förbundets digitala anslagstavla. Överklagan ska vara skriftlig och skickas direkt till förvaltningsrätten, som avgör om beslutet ska gälla eller upphävas.

Vad är förvaltningsbesvär?

Förvaltningsbesvär är en överklagan av beslut som gäller enskild person. Om du inte är nöjd med ett beslut från Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund som rör dig kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är bara den som beslutet anses ha gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in senast tre veckor efter att du fått besked om beslutet. I din överklagan skriver du varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du vill ändra på det. Om förbundet inte anser att de kan ändra på beslutet på ett sätt som gynnar dig så lämnar de din överklagan till överordnad instans. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen prövar om förbundets beslut är lagligt och om det är lämpligt.

Kontakta oss via vår servicetelefon eller e-post om du vill veta mer om hur du överklagar ett beslut från oss.

Servicetelefonen: 08 606 73 00
E-post: miljokontoret@smohf.se