Service och kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med service- och kvalitetsfrågor. Läs mer i informationsbladen nedan.

Målsättningen med servicegarantierna är att du ska veta vilken service och kvalitet som du kan förvänta dig vid olika typer av kontakt med oss. Vi arbetar ständigt med att ta fram informationsmaterial om olika ärenden och hur handläggningen går till.

Blanketter för anmälan och ansökan hittar du här

Servicegarantier