Vår vision: “En bra dag på jobbet!”

Vi är Sveriges största kommunalförbund inom miljöbalks- och livsmedelsområdet och arbetar på uppdrag av Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Området omfattar cirka 175 000 invånare i småstad, tätorter, landsbygd och skärgård.

Vi är omkring 50 medarbetare. Kontoret ligger nära Haninge centrum med butiker och restauranger samt Handens pendeltågstation, 25 minuter från Stockholm city. Utanför knuten finns strövområden, skidspår och bad som kan användas vid friskvård. Vi är en trevlig och social arbetsplats med korta beslutsvägar!


Promenadslingan runt sjön Rudan.

Hos oss är du den viktigaste pusselbiten!

Introduktion
Som nyanställd gör vi vårt yttersta för att du ska känna dig välkommen. Vi har en introduktionsplan som vi tar på stort allvar och som gör att du som ny medarbetare tas väl omhand och snabbt kommer in i arbetet. Du ska behandlas som den nya stjärna du faktiskt är!

Arbetsmiljö
Genom goda rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så utvecklar vi tillsammans vår arbetsmiljö. Vi har rutiner för att ta tempen på hur vi har det på jobbet och självklart följer vi upp det tillsammans. Du får arbetskläder och vi kollar av så att du har en bra kontorsergonomi.

Flexibilitet
Vi är måna om din balans mellan arbete, återhämtning, familj och fritid. Hos oss finns det möjlighet att arbeta delvis från hemmet och vi har flexibel arbetstid.

Delaktighet och samverkan
Genom dialoger i vardagen, strukturerade medarbetarsamtal, på förbunds- och enhetsmöten och i samverkan utvecklar vi vår verksamhet. Din åsikt är viktig och ditt handtag är avgörande för vår framgång!

Kompetensutveckling
Din kompetensutveckling är viktig för oss och vi tar det verkligen på allvar. Utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplan är en självklarhet, liksom att vi avsätter resurser för ständig utveckling. Vi tror på att vi når framgång genom att satsa på vår utveckling.

Ledarskapet
Vi stöttar våra chefer i stort som smått och ger dem kompetensutveckling och verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag på allra bästa sätt.

Individuell lönesättning
Vi har individuell lönesättning och genom tydliga förväntningar och återkoppling på utfört arbete kan vi tillsammans skapa verksamhet med hög kvalitet. Att alla tillsvidareanställda erbjuds lönesamtal är en självklarhet för oss.

Företagshälsovård
Genom vårt avtal med Avonova har vi tillgång till företagshälsovård med ett stort utbud av tjänster och aktiviteter.

Friskvård
Din hälsa är viktig för både dig och oss och för att hjälpa dig en bit på vägen får du friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, personalgym, subventionerad massage och får ta del av friskvårdsgruppens aktiviteter.

Trivselaktiviteter
Alla medarbetare inbjuds till olika trivselaktiviteter i syfte att stärka oss som team. Det kan handla om julbord, kick-off eller sociala aktiviteter.

Kaffe och fruktkorgar
Personalrummet är en viktig plats. Här kan man koppla av en stund eller lösa arbetsvardagens små frågor. Pauser i arbetet är viktigt och för att uppmuntra till det bjuder vi på kaffe och frukt. De extra trevliga samtalen uppstår ju gärna vid just kaffemaskinen.

Semester
Återhämtning är A och O för att vara hållbar i längden. Möjlighet till semesterdagsväxling finns och hos oss har du fler semesterdagar än vad lagen kräver.

Trygghet
Du ska självklart kunna känna dig trygg på jobbet och som anställd omfattas du av våra kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och vid dödsfall.

Välkommen till oss!