Direktionen

Förbundet styrs av en direktion, som ansvarar för myndighetsutövningen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar.

Direktionen består av valda politiker från våra tre medlemskommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Nedan, under respektive kommun hittar ni vem som är ordförande och vilka ledamöter, revisorer samt ersättare som sitter i direktionen.

Haninge kommun

Ledamöter

Anna Ragnar (-)
Joachim Krylborn (KD)
Barbro Nordgren (S)
Sven Gustafsson (M)

Ersättare

Gilbert de Wendel (M)
Mikko Svensson (S)
Kristina Hallberg (L)
Ulla-Britt Öhman (C)

Revisor

Kenneth Strömberg (S)

Tyresö kommun

Ledamöter

Erkki Vesa (M), ordförande
Marika Marklund (KD)
Anders Linder (S)

Ersättare

Thomas Halvarsson (M)
Peter Bylund (MP)
Klas Torstensson (M)

Revisor

Bert Verlestam (M)

Nynäshamn kommun

Ledamöter

Helen Sellström-Edberg (S)
Marcus Svinhufvud (M)
Bengt Holwaster (MP), vice ordförande

Ersättare

Ove Forsberg (S)
Daniel Adborn (L)
Peter Wennerberg (C)

Revisor

Sara Frykman (M)
Senast uppdaterad: 13 oktober, 2017