Direktionen

Förbundet styrs av en direktion, som ansvarar för myndighetsutövningen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och angränsande lagar.

Direktionen består av valda politiker från våra tre medlemskommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Nedan, under respektive kommun hittar ni vem som är ordförande och vilka ledamöter, revisorer samt ersättare som sitter i direktionen.

Haninge kommun

Ledamöter

Barbro Nordgren (S), vice ordförande
Ulla-Britt Öhman (C)
Mats Mattsson (M)
Joachim Krylborn (KD)

Ersättare

Fernando Pereira (S)
Marja Väisänen (S)
Patrik Lind (L)
Kjell Larsson (M)

Revisor

Kenneth Strömberg (S)

Tyresö kommun

Ledamöter

Vakant (S)
Vakant (L)
Erkki Vesa (M)

Ersättare

Kristjan Vaigur (S)
Lilian Nylinder (MP)
Dan Grönstedt (C)

Revisor

Sven Bergström (S)

Nynäshamn kommun

Ledamöter

Håkan Svanberg (M), ordförande
Vakant (M)
Janice Boije Junerud (S)

Ersättare

Jimmy Norell (M)
Anna Eklund (L)
Henrik Persson (S)

Revisor

Kenneth Åhs
Senast uppdaterad: 6 mars, 2019