Hem > Lag & rätt

Lag & rätt

Här har vi samlat en del av de lagar som förbundets arbete regleras av. Det finns många fler lagar som vårt arbete berörs av och flera av dom kan du hitta under respektive ämnesområde.

Förbundets arbete regleras av flertalet lagar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagstiftningen
  • Strålskyddslagen
  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen
  • Sekretesslagen
  • Tryckfrihetsförordningen

I menyn till vänster hittar du information om den lagstiftning och de kommunala styrmedel som vi arbetar med som tillsynsmyndighet för miljö-, hälsoskydd- och livsmedelskontroll i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Vill du veta mer om lag och rätt, eller själv söka bland lagar, förordningar och domstolspraxis kan du gå in på lagrummet.se. Lagrummet är en gemensam webbplats för rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.