Hem > Lag & rätt > Miljöbalken

Miljöbalken

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt säkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att nästa generation ska kunna överta ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Alla berörs av miljöbalkens regler

Miljöbalken berör alla medborgare och företagare som med sin verksamhet eller i övrigt motverkar balkens mål.

Balkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden. Reglerna gäller i stort som i smått och innefattar alla former av störningar eller förändringar av naturen. De gäller också i boendemiljön och på alla övriga platser dit allmänheten har tillträde. Miljöbalken gäller alltså allt från enskilda avlopp, frisörsalonger, komposter, “sjuka hus” och värmepumpar till stora industrier.

Miljöbalken gäller parallellt med andra lagar

Det innebär t.ex. att det inte alltid räcker att ha bygglov enligt plan- och bygglagen. Utöver bygglovet kan miljöbalken kräva tillstånd, dispens eller att verksamheten anmäls innan den får startas.