Hem > Lag & rätt > Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelslagstiftningen

Alla som hanterar livsmedel i någon form, oavsett verksamhetens storlek, kallas för livsmedelsföretagare och omfattas av livsmedelslagstiftningen som består av ett antal EU-förordningar och svenska föreskrifter.

Målet med lagstiftningen är högsta möjliga livsmedelssäkerhet för EU:s medborgare. De reglerna visar tydligt att det är livsmedelsföretagarens ansvar att livsmedlen är säkra. Livsmedelsföretagaren ska uppfylla kraven och ha fungerande rutiner för egenkontrollen.

Livsmedelsverket är ansvarig myndighet för livsmedelskontrollen och där hittar du den lagstiftning som gäller för livsmedelshantering.

Länk till Livsmedelsverkets hemsida