Kopior och utskrifter av allmänna handlingar

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut avgift när förbundet efter särskild begäran lämnar ut:

 

  • Kopia eller avskrift av allmän pappershandling
  • Utskrift av elektronisk lagrad allmän handling
  • Kopia av video- eller ljudupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning

Taxan antogs vid Haninge kommunfullmäktiges sammanträde 2009
Taxan antogs vid Tyresö kommunfullmäktiges sammanträde 2009
Taxan antogs vid Nynäshamn kommunfullmäktiges sammanträde 2009

Taxa kopior och utskrifter av allmänna handlingar