Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tar ut avgift när förbundet efter särskild begäran lämnar ut:

  • Kopia eller avskrift av allmän pappershandling
  • Utskrift av elektronisk lagrad allmän handling
  • Kopia av video- eller ljudupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning