Avgift efter utlämning av dokument efter särskild begäran

  • Kopia eller avskrift av allmän pappershandling
  • Utskrift av elektronisk lagrad allmän handling
  • Kopia av video- eller ljudupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning