Taxa

Du hittar taxorna i menyn till vänster

Vad ligger till grund för förbundets avgift?
Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning ska betalas av verksamhetsutövarna. Som tillsynsmyndighet är det vår uppgift att kontrollera att verksamhetsutövare har kännedom om lagar och regler och att ställa tvingande krav om dessa inte följs. Vårt arbete med tillsyn omfattar även information och rådgivning. Arbete finansieras med tillsynsavgifter och taxorna antas vid kommunfullmäktiges sammanträde i respektive medlemskommun.

Avgiften baserar vi på hela arbetstiden för ett enskilt ärende, inte bara tiden som inspektörerna är på plats i er verksamhet. Förberedelser, restiden, tiden för registerhållning, granskning av rapporter och efterarbete är också sådant som vi räknar in i avgiften. Om vi får in klagomål eller behöver göra oväntade uppföljningar kan vi ta ut ytterligare timavgift.

Timavgift för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med:

  • 1250 kr prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • 1430 kr för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
  • 1430 kr för kontroll av receptfria läkemedel

För taxor avseende ärenden om alkohol, tobak och e-cigaretter för Haninge och Tyresö vänlige se menyn till vänster

Senast uppdaterad: 30 april, 2019