Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen 2019

 

Antogs vid Haninge kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23
Antogs vid Tyresö kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23
Antogs vid Nynäshamns kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23