Taxorna gäller den som äger fartyg som omfattas av undersökningsplikt eller åtgärder enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.