Vår taxa för verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa gäller fr.o.m. den 1 januari 2014

 

Antogs vid Haninge kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-10, §19
Antogs vid Tyresö kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13, §21
Antogs vid Nynäshamns kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-12, §27