• Kopia eller avskrift av allmän pappershandling
  • Utskrift av elektronisk lagrad allmän handling
  • Kopia av video- eller ljudupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning