Serveringstillstånd för alkoholdrycker:

  • Prövningsavgifter
  • Tillsynsavgifter för anmälan om ändring
  • Avgifter för ordinarie tillsyn
  • Avgifter för extra tillsyn

Försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter:

  • Avgift för anmälan om försäljning
  • Avgifter för ordinarie tillsyn
  • Avgifter för extra tillsyn