Hem > Rapporter

Rapporter

Här presenterar vi egna undersökningar och värdefull information inom miljö-och hälsa

I vår senaste kampanjrapport från 2017 frågar vi oss själva hur vi kan skapa en tydligare mötesstruktur och bli bättre på att använda mötena effektivt för deras olika syften. Arbetet gav  möjlighet att vara med och påverka mötesstrukturen på förbundet samt göra personalen delaktig i att utforma sin egen arbetssituation. Det samlade arbetet resulterade i en mötesguide med handfasta råd för hur man kan tänka runt möten.

Rapport: Hur gör vi för att få bättre möten ?

I vår kampanjrapport från 2016 tar vi reda på hur långt vår skyldighet går att informera. De lagar som styr vår service är förvaltningslagen, men också de skrivningar som finns i våra speciallagstiftningar främst miljöbalken och livsmedelslagen . Utifrån detta finns den återkommande frågeställningen om hur långt vår serviceskyldighet sträcker sig och när blir vi konsulter ?

Rapport: Hur långt går vår skyldighet att informera ?