Justerat protokoll, Utskottet för alkohol och tobak – 2023-01-18

Läs protokoll